Nyheder

 

De Slesvigske løver
0
0
0
0

Generalforsamling, lørdag d. 25. maj 2019 kl. 14.00 på Glücksborg Slot

Lycksborg slot, foto Mogens Nielsen

Lycksborg slot, foto Mogens Nielsen

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Aflæggelse af foreningens regnskab
  4. Fastlæggelse af det årlige kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af to bestyrelsessuppleanter
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Glücksborg Slot er i sig selv et besøg værd.
Ønsker man at spise frokost, kan dette bestilles ved tilmelding til formanden (tlf. 2149 9305, SMS modtages ikke)
Frokosten er for egen regning.
Der serveres kaffe med kage i forbindelse med generalforsamlingen.
Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

Slottets adresse:
24960 Lyksborg
Tyskland


 

Fotos og referat fra generalforsamlingen på Gram Slot den 26. maj 2018:

Referat fra generalforsamlingen 26. maj 2018.

Gram Slot, der spejler sig i søen.

Forsamlingen lytter til dirigenten.

Formand og kasserer på talerstolen.

Under beretningen.

 


 

Fotos og referat fra generalforsamlingen på Sct. Knudsborg den 6. maj 2017:

.Referat fra generalforsamlingen, lørdag den 6. maj 2017.

Ved fanen formand Helge Moosmann og kansler ved St. Knudsgildet Hans Uwe Harck.

Ved fanen formand Helge Moosmann og kansler ved St. Knudsgildet Hans Uwe Harck.

Fra generalforsamlingen, Helge Moosmann ses stående.

Fra generalforsamlingen, Helge Moosmann ses stående.

 Posted by at 08:25