Nyheder

 
De Slesvigske løver

Generalforsamling 6. maj 2017

.

 

Den årlige generalforsamling afholdes lørdag den 6. maj 2017 kl. 14.00 på St. Knudsborg, Munketoft 33, Flensborg med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og protokolfører.
2. Formandens beretning.
3. Aflæggelse af foreningens regnskab og orientering om tilknyttede legater.
4. Fastlæggelse af det årlige kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af to medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af to bestyrelsessuppleanter.
8. Valg af en revisor.
9. Eventuelt.

Der serveres kaffe og kage i forbindelse med generalforsamlingen.

Ethvert medlem har stemmeret på generalforsamlingen efter 3 måneders medlemsskab.

 

 Posted by at 08:25