Nyheder

 

Generalforsamlingen 2020 afholdes
lørdag den 31. oktober 2020 kl. 14.00 på Harmonien i Haderslev.

Skriftlig indkaldelse følger.

Hotel Harmonien i Haderslev

Hotel Harmonien i Haderslev

 


Vedr. Sydslesvigsk Udvalgs generalforsamling 2020.

Som følge af udbrud af Coronavirus i Danmark og de dermed trufne bestemmelser, ser bestyrelsen sig desværre nødsaget til at udsætte generalforsamlingen i 2020 til engang i sensommeren eller efteråret.

Af vedtægternes § 6, stk. 2 fremgår: ”Ordinær generalforsamling afholdes normalt i april/maj måned og indkaldes med 3 ugers varsel i marts nummeret af foreningens blad “Sydslesvig i dag”.

Bestyrelsen anser ikke situationen for at være normal, og da det heller ikke vil være i overensstemmelse med myndighedernes anbefaling at samles nu, udsættes generalforsamlingen som nævnt.

Da redaktøren af bladet ”Sydslesvig i dag” desværre har set sig nødsaget til at stoppe og bladet derfor ikke udkommer for øjeblikket, har det ikke været muligt at annoncere der.

Siden sidste generalforsamling er der uddelt kr. 19.000 fra Sydslesvigsk Udvalgs Fond til fire elever og kr. 21.000 fra lektor Kirsten Langkildes Legat til tre personer og en institution.

Vi sender indkaldelse til generalforsamlingen i god tid. Pas godt på hinanden så længe og på gensyn.

Referat fra generalforsamlingen på Sct. Knudsborg den 24. maj 2019:

Referat fra Generalforsamling 24. maj 2019.

Sct. Knudsborg i Flensborg

Opmærksomme deltagere på generalforsamlingen 2019.


Fotos og referat fra generalforsamlingen på Gram Slot den 26. maj 2018:

Referat fra generalforsamlingen 26. maj 2018.

Gram Slot, der spejler sig i søen.

Forsamlingen lytter til dirigenten.

Formand og kasserer på talerstolen.

Under beretningen.

 

 

Fotos og referat fra generalforsamlingen på Sct. Knudsborg den 6. maj 2017:

.Referat fra generalforsamlingen, lørdag den 6. maj 2017.

Ved fanen formand Helge Moosmann og kansler ved St. Knudsgildet Hans Uwe Harck.

Ved fanen formand Helge Moosmann og kansler ved St. Knudsgildet Hans Uwe Harck.

Fra generalforsamlingen, Helge Moosmann ses stående.

Fra generalforsamlingen, Helge Moosmann ses stående.

 Posted by at 08:25