Nyheder

 
De Slesvigske løver

 

Indkaldelse til generalforsamling,
lørdag den 26. maj 2018 kl. 14.00 på Gram Slot

Gram Slot, der spejler sig i søen.

 Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Aflæggelse af foreningens regnskab
  4. Fastlæggelse af det årlige kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af formand
  7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af to bestyrelsessuppleanter
  9. Valg af en revisor
  10. Eventuelt

Gram Slot med avls-bygningerne og parken er i sig selv et besøg værd.
Ønsker man at spise frokost, kan dette bestilles ved tilmelding til formanden (tlf. 2149 9305, SMS modtages ikke). Frokosten er for egen regning.
Der serveres kaffe med brødtort i forbindelse med generalforsamlingen.
Ret til ændringer i programmet forbeholdes.


Fotos og referat fra generalforsamlingen 6. maj 2017:

.Referat fra generalforsamlingen, lørdag den 6. maj 2017.

Ved fanen formand Helge Moosmann og kansler ved St. Knudsgildet Hans Uwe Harck.

Ved fanen formand Helge Moosmann og kansler ved St. Knudsgildet Hans Uwe Harck.

 

Fra generalforsamlingen, Helge Moosmann ses stående.

Fra generalforsamlingen, Helge Moosmann ses stående.

 Posted by at 08:25