Nyheder

 

.

.

.

Foreningen “Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945” blev på en ekstraordinær generalforsamling den 31. oktober 2020 nedlagt og afløst af “Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945’s Fond“.
Der kan søges støtte som hidtil.
Fondens bestyrelse afholder årsmøder og fondsbestyrelsen har den 12. november 2022 konstitueret sig således:
Formand: Thorbjørn Philippsen
Kasserer: Christian Skov
Sekretær: Jens Christensen
Fondsbestyrelsesmedlem: Ove Sandholdt
Fondsbestyrelsesmedlem: Helge Moosmann.

 Posted by at 08:25