Nyheder

 

.

.

.

Foreningen “Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945” blev på en ekstraordinær generalforsamling den 31. oktober 2020 nedlagt og afløst af “Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945’s Fond“.
Der kan søges støtte som hidtil.
Fondens bestyrelse afholdt årsmøde og fondsbestyrelsen konstituerede sig den 28. oktober 2023 således:
Formand: Thorbjørn Philippsen
Kasserer: Christian Skov
Sekretær: Jens Christensen
Fondsbestyrelsesmedlem: Ove Sandholdt

 Posted by at 08:25