Legat, Fond og ansøgning

 

.

.

.

Der administreres følgende Legat og Fond:

 • Lektor Kirsten Langkildes Legat
 • Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945’s Fond

Se nærmere nedenfor:


Lektor Kirsten Langkildes Legat

har til formål at støtte arbejdet for danskheden i Sydslesvig fortrinsvis landet mellem Slien-Dannevirke linjen og Ejderen på følgende måde:

 • Stipendier til unge dansksindede Sydslesvigers uddannelse ved danske universiteter, højskoler, landbrugsskoler, efterskoler og andre undervisningsinstitutioner.
 • Rentefrie lån til unge ubemidlede sydslesvigers uddannelse i Danmark.
 • Tilskud til privatdrevne danske børnehaver, skoler, ungdomshjem og alderdomshjem i Sydslesvig.
 • Tilskud til undervisning i legatets virkeområde i dansk sprog og kultur.

Ansøgningsprocedure:

 • Ansøgningsfristen er senest 1. oktober.
 • Der anmodes om personlig ansøgning vedlagt relevante bilag (der findes intet ansøgningsskema).
 • Ansøgning sendes til
  • Kasserer Christian Skov
  • Frejsager 2
  • DK-6500 Vojens
  • eller til mailadressen: colaskov[AT]outlook.dk
  • Af sikkerhedsmæssige årsager er @ erstattet med [AT]
   Dette skal man iagttage inden brug af mailadressen.

Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945’s Fond

har til formål at:

 • At yde støtte til unge dansksindede sydslesvigeres videre uddannelse ved højere læreranstalter, fortrinsvis elever fra Ejderskolen og andre skoler, som Sydslesvigsk Udvalg har oprettet i Sydslesvig.
 • At støtte unge sydslesvigers, fortrinsvis fra de sydlige egne af Sydslesvig, højskoleophold eller gymnastikskoleophold, fortrinsvis elever fra Ejderskolen og andre skoler, som Sydslesvigsk Udvalg har oprettet i Sydslesvig.
 • At støtte unge sydslesvigeres, fortrinsvis fra Rendsborg eller Eckernførde, uddannelse på danske folkehøjskoler, efterskoler, landbrugsskoler eller Landbohøjskolen.

Ansøgningsprocedure:

 • Ansøgningsfristen er senest 1. oktober.
 • Der anmodes om personlig ansøgning vedlagt relevante bilag (der findes intet ansøgningsskema).
 • Ansøgning sendes til
  • Kasserer Christian Skov
  • Frejsager 2
  • DK-6500 Vojens
  • eller til mailadressen: colaskov[AT]outlook.dk
  • Af sikkerhedsmæssige årsager er @ erstattet med [AT]
   Dette skal man iagttage inden brug af mailadressen.

 

 Posted by at 12:29