Formål

 

Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945 har til formål: at styrke det danske folks vilje til indsats for Sydslesvig og sydslesvigerne, at opmuntre og støtte sydslesvigerne – især mellem Dannevirke og Ejderen – i deres arbejde for at vedligeholde et folkeligt og kulturelt fællesskab med Danmark og det danske folk; herunder ved støtte til unge sydslesvigeres uddannelse.

Historien:
Efter 2. verdenskrigs afslutning opstod Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945 med ønsket om Sydslesvigs genforening med Danmark. I 1945 foretog udvalget sin første store underskriftsindsamling, den gav 500.000 underskrifter på kravet om Sydslesvigs frigørelse fra tysk overhøjhed. I 1949-50 fulgte udvalgets anden underskriftsindsamling på kravet om en folkeafstemning i Sydslesvig, den gav 800.000 underskrifter.

Trods underskriftsindsamlingerne lykkedes det ikke at få politikerne til at følge kravene. Fra 1950 trådte det politiske arbejde i baggrunden, og Udvalgets arbejde ændredes til et storstillet kulturelt arbejde i de sydlige egne af Sydslesvig, hvor den danske stats støtte ikke nåede ned, det skete under Sydslesvigsk Udvalgs Ejderindsamling.

I årene 1950-55 finansierede Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945 via Ejderindsamlingen oprettelse af Ejderskolen i Rendsborg, Drage Skole og Vestermølle Skole. Senere opførtes Bydelsdorf Alderdomshjem, forsamlingshuse i Pris og Askebjerg, samt Rendsborg Børnehave, Askfeldt Børnehave, Drage Børnehave og Vestermølle Børnehave. Indtil 1969 finansierede Sydslesvigsk Udvalgs Ejderindsamling driften af ovennævnte institutioner, hvorefter de blev overdraget til Dansk Skoleforening for Sydslesvig.

De mest betydningsfulde personer for Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945 kan nævnes professor Lars Hansen Larsen, skibsreder A. P. Møller, som var organisationens største bidragsyder, borgmester Vilhelm Fischer, Frederiksberg, minister Høst.

Flere personer har også støttet sagen ved at oprette legater, som donatorerne har ønsket, at Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945 skal administrere, her kan bl.a. nævnes Lektor Kirsten Langkildes Legat. Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945’s Fond er en sammenslutning af 4 legater – Sydslesvigsk Udvalgs Ejderskolelegat, Landinspektør Niels Smed Søndergaards Legat, Snoghøj Gymnastikhøjskoles Fond og Forsøgleder Magda Dalby Hansens Mindelegat.

Protektor:
Hans Excellence Ingolf Greve af Rosenborg

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

 Posted by at 21:03